toyota spade 評價 有冇人入左TOYOTA

有冇人入左TOYOTA SPADE
11/11/2020 · 今次豐田有良心,Spade賣十六萬八,應可吸好多客 香港討論區 我黑色黑籠,都係首批preorder, 又係咩都無送,可能因為唔同佢上會同做保險. 到而家都未俾到車code資料我出保險,都唔知八月係唔係會出到車